Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Güncel Yazılar

Kürsü

Son Sayı - Sayı 79


Marx ve Marksizm Üzerine
Acımasız Bir Düşman Figürü Olarak Marx ● Isaiah Berlin  
İdeolojisizlik ve İdeolojizm Sarmalı ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
‘Hanif Marksizm’ ve Babeuf’ün Eşitler Hareketi ● Doğan Kaya
Liberalizme Dönüşen Aydınlanma ● Vedat Düşküner

Marksist-Leninist Garbis Altınoğlu
Bir ‘Devrimci Tanım’ ● Hüseyin Tekin
Her Daim Devrimci Kalabilmek ● Yaşar Ayaşlı
Garbis Altınoğlu ● Nazım Taban
Alın Yazısı Marksizm Olan Bir İnsanoğlu ● Metin Kayaoğlu
Aydınlıkçılara Devrimci Yanıt ● Garbis Altınoğlu
Garbis Altınoğlu ile Yazışmalar 
Garbis Altınoğlu’nun Yazılı Eserleri

Sosyalizmin tarihsel sorunları
Ekim Devrimi ve Hindistan’da Marksist Hareketin Doğuşu ● Ulaş Töre Sivrioğlu

Sosyalist Ölçek Sorunu - II ● Hasan Keser
Sosyalist Geleceği İnşa Etmek İçin Devrimci Sınıf Mücadelesinin Gereklilikleri ● Jose Maria Sison

Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si üzerine
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si Üzerine: Sunuş
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’sini Yeniden Düşünmek: Giriş ● Rıza Ekinler & Fikri Erkindik
Kaçış Çizgisi Olarak Canlı Emek ● Elif Cansen
Oyun, Komünizm, Bodrumlar ve Sırlar... ● Nazan Üstündağ
Menkıbe’de Komünizm ve Öznelik Tartışması ● Fatma Ekmekci

Kitle hareketi: Dinamikler, yönelimler, olasılıklar
Latin Amerika’da İsyan, Reformizm ve Reaksiyon ● Ashley Smith
Devlet ve ‘Demokrasi’ Karşısında Devrim ● Süleyman Yılmaz Bulduruç

Tvit’ler